Siirry sisältöön

Tiekartta vuoteen 2032

Lotta Svärd Säätiön tärkein tehtävä on avustaa lottia ja pikkulottia niin kauan, kuin he apua tarvitsevat. Sen lisäksi säätiön tehtävänä on säilyttää ja vaalia lottien perintöä niin, että myös tulevat sukupolvet tunnistavat lottien arjen neuvokkuuden, rohkeuden ja toisista välittämisen.


Lottien toiveen ja säätiön sääntöjen mukaisesti Lotta Svärd Säätiön tarkoituksena on:


Lotta Svärd Säätiön visio on olla ”vaikuttavilla lottateoilla suunnannäyttäjänä suomalaisen yhteiskunnan ytimessä”

Se tarkoittaa sitä, että vuonna 2023 säätiön on toteuttanut tarkoituksensa mukaista tehtävää ja vaikuttanut yhteiskuntaan seuraavasti:

1) naisten vapaaehtoinen maanpuolustusosaaminen on yhteiskunnan käytössä

2) nuoremmat sukupolvet kasvavat yhteiskuntavastuuta toteuttaviksi

3) tieto lottaliikkeen osaamisesta ja toiminnasta välitetään siten, että arjen neuvokkuutta osataan hyödyntää ja siirtää eteenpäin nykyhetken vaatimalla tavalla.