Siirry sisältöön

Yhteistyössä Lottaperinneliiton kanssa

Lotta Svärd Säätiön, Suomen Lottaperinneliitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä toteutettavat tukimuodot 1.1.2023 alkaen

Lotta Svärd Säätiö avustaa taloudellisesti Lottaperinneliittoa ja sen jäsenyhdistyksiä lottien ja pikkulottien Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssien sekä Lottakerhojen toteuttamisessa.

Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssi on vuoden 2012 keväällä päätetty tukimuoto lotille ja pikkulotille. Kurssin kesto on kolme (3) päivää, joiden ei tarvitse olla peräkkäisiä. Kurssille voi osallistua enintään 30 lottaa. Lisäksi ryhmään voi osallistua omainen, saattaja, ystävä tai muu omalla kustannuksella.

Yhtä ryhmää kohti myönnetään kiinteän suuruinen kulukorvaus, jonka yhdistys voi käyttää matkoihin, avustajien kuluihin, lehti-ilmoituksiin tms. Suomen Lottaperinne ry:n jäsenyhdistykset vastaavat käytännön järjestelyistä muun muassa ryhmän kokoamisesta ja kuljetusten järjestämisestä.

Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssille osallistuja ei menetä mahdollisuuttaan saada Lotta Svärd Säätiöltä muuta kuntoutusta. Lotta tai pikkulotta voi osallistua HFV kuntoutukseen aina, kun yhdistys sen järjestää. Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssille osallistuvan on annettava selvitys lottana toimimisesta (paikallisosasto tai paikkakunta, aika, lotta- tai pikkulottatehtävät).

Lottakerho on noin kerran kuussa kokoontuva iltapäiväkerho lotille ja pikkulotille. Säännöllisesti lähellä kotia kokoontuvien lottakerhojen tärkein tehtävä on lottien ja pikkulottien vertaistuki, sosiaalisten kontaktien varmistaminen ja toimintakyvyn ylläpito. Kerhotapaamisissa voi olla mm. seurapelejä, yhteisien muistojen jakamista, jumppaa, muistiharjoituksia, lihashuoltoa, runonlausuntaa tai paikallisiin kulttuuritapahtumiin osallistumista yhteisiä kahvihetkiä unohtamatta. Iltapäivän pituiset kerhot toteutetaan arkea virkistävällä ohjelmalla lottien ja pikkulottien toiveet huomioiden.

Lottakerho kokoontuu 8-10 kertaa vuoden aikana. Lottakerhoon osallistuvan on annettava selvitys lottana toimimisesta (paikallisosasto tai paikkakunta, aika, lotta- tai pikkulottatehtävät).