Siirry sisältöön

Kokoelmat

Lottamuseo tallentaa, tutkii, säilyttää ja asettaa näytteille Lotta Svärd -järjestön ja erityisesti yksittäisten lottien kulttuuriperintöä. Tallennettaviin aiheisiin kuuluu myös lottina toimineiden naisten elämä järjestön lakkautuksen jälkeen, lottakuvan muutokset, lottatutkimus, lottaperinnetyö ja lotta-aiheinen historiakulttuuri.

Lottamuseon tallennusalueeseen kuuluu myös 1944 perustetun Suomen Naisten Huoltosäätiön (myöhemmin Lotta Svärd Säätiö) historia. Museo tallentaa Säätiön alaisten yritysten (Työmaahuolto tytär- ja sisaryhtiöineen) toimintaa. Kokoelmiin otetaan mielellään Säätiön ja sen perustamien yritysten toiminnassa mukana olleiden henkilöiden muistelmia sekä sodanjälkeiseen toimintaan liittyvää aineistoa.

Lahjoitukset Lottamuseon kokoelmiin

Lottamuseon kokoelmia kartutetaan suunnitelmallisesti. Museon tallennustyö perustuu kokoelmaohjelmaan ja kulttuurihistoriallisten museoiden tallennusyhteistyöverkostossa (TAKO) Lottamuseolle määriteltyihin tallennustehtäviin.

Tärkeimmät kokoelmiin vastaanottokriteerit ovat lahjoitusaineistoihin liittyvät taustatiedot, suhde olemassa olevaan kokoelmaan (esim. onko objekti yliedustettuna kokoelmassa tai puuttuuko se kokonaan), objektin kunto ja käyttömahdollisuudet. Lahjoituksista tehdään aina lahjakirja kahtena kappaleena ja aineisto siirtyy Lottamuseon omistukseen. Lahjoitettu aineisto tulee joko osaksi museokokoelmia tai rekvisiittakäyttöön. Kokoelma-aineistoja käytetään museon omassa ja ulkopuolisessa tutkimuksessa, näyttelyissä, julkaisuissa, verkkopalvelussa ja viestinnässä.

Lahjoitusta harkitsevan kannattaa ottaa yhteyttä Lottamuseon tutkijoihin etukäteen. Aineistoon, sen alkuperään ja historiaan liittyvä tieto on hyvä kirjata ylös. Etukäteen toimitettujen tietojen perusteella Lottamuseon tutkijat päättävät lahjoitusten vastaanotosta. Lottamuseon tutkijat tavoittaa sähköpostista: tietopalvelu@lottamuseo.fi.

Tietopalvelu

Lotta-aiheeseen ja museon kokoelmiin liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostilla tietopalvelu(a)lottamuseo.fi. Lottamuseon tutkijat pyrkivät vastaamaan asiakaskyselyihin kahden viikon kuluessa.

Lottatiedon lähteitä

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisestä Finna(siirryt toiseen palveluun)-tietokannasta voi hakea tietoa Lotta Svärd piirijärjestöjen ja paikallisosastojen toimintaan liittyen. Lottajärjestöön ja suojeluskuntiin liittyvää historiatietoa löytyy: perinne.fi.(siirryt toiseen palveluun) Lotta-aiheisia valokuvia löytyy Sotamuseon ylläpitämästä SA-kuvapalvelusta.(siirryt toiseen palveluun)

Koskimies Airi ja Rafael: Suomen lotta. Oy Weilin + Göös Ab 1964.
Lukkarinen Vilho: Suomen lotat. Lotta Svärd -järjestön historia. WSOY 1981.
Latva-Äijö Annika: Lotta Svärdin synty. Järjestö, armeija, naiseus 1918-1928. Otava 2004.
Kinnunen Tiina: Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen. Otava 2006.
Pohls Maritta ja Latva-Äijö Annika: Lotta Svärd. Käytännön isänmaallisuutta. Otava 2009.