Siirry sisältöön

Yhteisöavustukset

Avustukset yhteisöille

Lotta Svärd Säätiö myöntää avustuksia yhteisöille ja yrityksille erilaisiin säätiön tarkoitusta toteuttaviin hankkeisiin, projekteihin tai toimintaan.

Seuraavassa on koottuna kysymyksiä ja vastauksia yhteisöavustusten hakemisen tueksi.

Milloin avustuksia voi hakea?

Säätiö jakaa avustuksia kaksi kertaa vuodessa. Kevään haku on avoinna 1.2.–30.3.2024 välisenä aikana, jolloin päätös avustuksesta tehdään toukokuussa.

Syksyn haussa hakemuksen voi jättää elo-syyskuussa, jolloin myönnetyt avustukset käsitellään arviolta marraskuun lopulla. Tarkempi aika ilmoitetaan täällä ajankohdan varmistuttua.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan Lotta-apu -avustusjärjestelmän kautta. Säätiö käsittelee vain hakuaikana ja järjestelmän kautta lähetetyt hakemukset. Järjestelmä ohjaa hakijaa vaihe vaiheelta hakemuksen teossa.

Mihin avustusta voi hakea?

Lotta Svärd Säätiö voi myöntää avustuksia sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen:

”Säätiön tarkoituksena on Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta olevia, sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään joutuneita henkilöitä, jotka ovat kristillismielisessä hengessä toimineet kotien ja isänmaan hyväksi tai sellaisia yhteisöjä, jotka auttavat edellä mainittuja henkilöitä. Lisäksi Säätiön tarkoituksena on avustaa naisten koulutusta toimintaan kriisitilanteissa sekä vaalia lottaperinteitä ja ylläpitää museo- ja näyttelytoimintaa.”

Lotta Svärd Säätiön strategiassa on määritelty tavoitteiksi tukea säätiön sääntöjen mukaisesti toimintaa, joka edistää:

Hakemuslomakkeella kysytään perustelut, kuinka hanke toteuttaa säätiön tarkoitusta jollain edellä mainitulla perusteella.

Millainen on hyvä hakemus?

Avustushakemuksia arvioivat henkilöt lukevat useita hakemuksia. Arvioijat pyrkivät hakemuksen perusteella saamaan kuvan muun muassa hankkeen ajankohtaisuudesta, yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä sen vaikuttavuudesta suhteessa säätiön tavoitteisiin. Arvioijat kiinnittävät huomiota myös hakijan valmiuksiin hankkeen toteuttamiseksi. Mitä paremmin ja loogisemmin hakija pystyy hankkeensa esittelemään ja perustelemaan, sen helpompi arvioijien on sitä arvioida. Lotta-apujärjestelmän on tarkoitus ohjata hakijaa tekemään menestyvä hakemus.

Milloin avustuksista päätetään ja milloin avustukset maksetaan?

Kevään hakuajan avustuspäätökset tehdään toukokuun aikana ja ne maksetaan erillisen maksusuunnitelman mukaisesti riippuen hankkeen aikataulusta ja sen kestosta.
Syksyn hakuajan avustuspäätökset tehdään marraskuun aikana ja ne maksetaan erillisen maksusuunnitelman mukaisesti riippuen hankkeen aikataulusta ja sen kestosta.