Siirry sisältöön

Lotta Svärd

Lottamuseum

Museet finns i en historisk villa vid Tusby träsk och visar det arbete som utfördes av världens största frivilliga nationella försvarsorganisation för kvinnor under krig och fred.

Vi erbjuder grupper en introduktionsvideo på svenka. Boka tid i forväg.

Pris: 20€ + Inträdes biljet / person.
Ta kontakt: info(at)lottamuseo.fi, tel. +358 (0) 09 274 1077

Vad är Lotta Svärd?

Byggare av en hållbar framtid

I början av 1920-talet organiserade sig föreningen Lotta Svärd landsomfattande. Under årens gång utvecklades föreningen till en samhälleligt betydelsefull frivillig försvarsorganisation för kvinnor. Organisationen Lotta Svärds arbete för landets försvar bestod av mångsidigt vårdarbete för både Finlands försvarsmakt och landets civilbefolkning. Organisationens medlemsantal uppgick som mest till 240 000, och av medlemmarna var omkring 50 000 smålottor i åldern 8–16 år.

Lottaorganisationen upplöstes i och med vapenstilleståndsavtalet i Moskva hösten 1944. Samma höst grundades Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor, som övertog lottaorganisationens vård- och hjälpverksamhet. Man fastställde att stiftelsens uppgift var att hjälpa kvinnor och barn som drabbats av krig eller andra kriser. Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor koncentrerade sig särskilt på att hjälpa kvinnor som hade arbetat på lottakommendering.

År 2004 bytte Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor namn till Lotta Svärd Stiftelsen. En gång var det samhälleliga vårdarbetet kärnan i lottaorganisationens verksamhet, och ännu i dag fortsätter Lotta Svärd Stiftelsen i organisationens fotspår. Lotta Svärd Stiftelsen respekterar fosterländska värden och är en välgörare med etiskt samhällsansvar.

Lottaorganisationen grundas

Skyddskårsorganisationen var en frivillig försvarsorganisation som verkade i Finland under åren 1918−1944. År 1927 införlivades den officiellt med Finlands försvarsmakt. De lokala skyddskårerna bildade ett hemvärn, vars uppgift bland annat var att i krigstid ansvara för mobiliseringen på hemmafronten. Skyddskårernas män i militärtjänstålder verkade inom enheter i Finlands armé.  

Skyddskårsverksamheten fick också kvinnor att engagera sig i arbetet för landets försvar. Kvinnornas uppgift blev att sörja för bespisningen av den egna ortens skyddskår och se till att den gjordes aktionsberedd. På många orter bildade man syjuntor för kvinnor, och syjuntorna anslöts till den lokala skyddskårsverksamheten.

Vid utgången av år 1919 fanns det redan närmare 200 kvinnoavdelningar inom skyddskåren. Skyddskårernas överbefälhavare Didrik von Essen började planera en nationell kvinnoorganisation som kunde förenhetliga kvinnoavdelningarnas verksamhet. Skyddskårernas kvinnoavdelningar sammanslogs till en landsomfattande organisation år 1921. Den nya föreningen antecknades i föreningsregistret under namnet Föreningen Lotta-Svärd. Genom stadgeändringen år 1941 bytte man namn till Lotta Svärd-organisationen. Redan före vinterkriget hade man använt benämningen lottaorganisation.