Siirry sisältöön

Lotta Svärd -stipendi

Lotta Svärd Säätiö jakaa vuosittain 10 000 euron arvoisen stipendin suomalaiselle järjestölle tai yksityishenkilölle lottahengen mukaisesta toiminnasta, joka edistää yhteiskuntavastuun kantamista ja siihen kasvamista sekä lähimmäisistä välittämistä.

Vuonna 2024 stipendin teemana on lupaus – perintö on ikuinen.

Lotta Svärd -stipendin tarkoituksena on siirtää lottien arjen neuvokkuutta eteenpäin tässä ajassa. Stipendillä halutaan tukea vaikuttavia tekoja ja hankkeita, joilla on positiivinen vaikutus mahdollisimman moneen.

”Me haluamme Lotta Svärd Säätiössä tuoda esiin niitä lottahenkisiä tekoja, jotka jatkavat lottajärjestöön kuuluneiden naisten työtä tässä ajassa. Lotta Svärd -stipendin saajaa valitessamme, tulemme tänä vuonna erityisesti painottamaan lottamaisen neuvokkaita tekoja ja pitämään keskeisesti mielessämme kysymyksen: Miten lotat toimisivat tänä päivänä, tämän päivän haasteiden keskellä?”

Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja

Lotta Svärd -stipendi myönnetään lottahengen mukaisesta toiminnasta, joka edistää yhteiskuntavastuun kantamista ja siihen kasvamista sekä lähimmäisistä välittämistä. Lisäksi painotetaan vuosittain vaihtuvaa teemaa. Vuoden 2024 teemana on lupaus – perintö on ikuinen.

  • Stipendi voidaan suunnata uusien toimintamallien kehittämiseen ja ylläpitämiseen, työskentelyyn, koulutukseen tai muuhun stipendin henkeä osoittavaan toimintaan.
  • Toiminta voi olla valtakunnallista tai paikallista.
  • Stipendiä ei myönnetä elinkustannuksiin, virkistyskäyttöön eikä opinto- tai tutkimusmatkoihin.
  • Stipendi voidaan myöntää myös jo aloitetulle toiminnalle, mutta se on tarkoitettu käytettäväksi myöntämispäivän jälkeen syntyviin kuluihin.
  • Stipendiä voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset tai suomalaisten hyväksi toimivat järjestöt tai yhteisöt.
  • Stipendi on kannustusraha, joka ei edellytä työskentelyä muusta ansiotyöstä vapaana.

Lotta Svärd -stipendi kuvastaa lotta-aatteen ajattomuutta ja kannustaa nuoria kasvamaan yhteiskuntavastuun kantajiksi

Lotta Svärd oli naisten vapaaehtoinen, aseeton maanpuolustusjärjestö, joka toimi vuosina 1921–1944. Lottatyö oli monipuolista yhteiskunnallista huoltotyötä ja avustustoimintaa. Järjestössä toimi enimmillään 240 000 naista ja tyttöä. Lottajärjestö lakkautettiin Moskovan välirauhansopimuksen nojalla marraskuussa 1944.

Lottajärjestön huolto- ja avustustyötä jatkamaan perustettiin Suomen Naisten Huoltosäätiö, joka jatkoi naisten työllistämistä myös rauhan ja jälleenrakentamisen aikana. Vuonna 2004 säätiön nimi muutetiin Lotta Svärd Säätiöksi. Lotta Svärd Säätiö haluaa nyt ja tulevaisuudessa kantaa omalta osaltaan vastuuta suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta sekä edistää nuorten kasvamista yhteiskuntavastuuseen.

Hakuaika alkaa Lotan päivänä 12.5.2024 ja päättyy 30.6.2024.

Lisätietoja:

Anne Nurminen, toiminnanjohtaja, Lotta Svärd Säätiö, puh. 044 744 2020, anne.nurminen@lottasaatio.fi

Elina Tarvainen, tutkija, Lottamuseo, p. 044 705 4755, elina.tarvainen@lottamuseo.fi

Myönnetyt stipendit

2023 Perinneleikit ry
2022 Siskot ja Simot ry