Siirry sisältöön

Kevään 2024 apurahan saajat

Lotta Svärd Säätiön kevään avustushakukierros on saatu päätökseen. Määräaikaan mennessä saimme yhteensä 52 erinomaista ja mielenkiintoista hankehakemusta. Haettujen avustusten yhteissumma oli 1,1 miljoonaa euroa. Lotta Svärd Säätiö myönsi avustuksia yhteensä 15 hakijalle 232 000 euron arvosta. Avustuksissa lotat ja pikkulotat ovat etusijalla ja heille on talousarviossamme varattu jaettavaksi noin 1,6 miljoonaa euroa kuntoutuksina ja raha-avustuksina vuonna 2024. Kokonaisuudessaan Lotta Svärd Säätiö jakaa avustuksina vuosittain noin 2 miljoonaa euroa.  

Lotta Svärd Säätiö voi myöntää avustuksia sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen: 

”Säätiön tarkoituksena on Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta olevia, sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään joutuneita henkilöitä, jotka ovat kristillismielisessä hengessä toimineet kotien ja isänmaan hyväksi tai sellaisia yhteisöjä, jotka auttavat edellä mainittuja henkilöitä. Lisäksi Säätiön tarkoituksena on avustaa naisten koulutusta toimintaan kriisitilanteissa sekä vaalia lottaperinteitä ja ylläpitää museo- ja näyttelytoimintaa.” 

Sääntöjen lisäksi säätiömme avustusten jakoperiaatteita ohjaa Lotta Svärd Säätiön strategia, joka on laadittu kohti tulevaisuutta lottien toiveita kuunnellen.  

Lotta Svärd Säätiön strategiassa on määritelty tavoitteiksi tukea säätiön sääntöjen mukaisesti toimintaa, joka edistää: 

Naisten vapaaehtoista maanpuolustusosaamista ja sen saamista paremmin yhteiskunnan käyttöön 

Nuorempien sukupolvien kasvamista yhteiskuntavastuuseen 

Lottien arjen neuvokkuuden hyödyntämistä ja siirtämistä eteenpäin nykyhetken vaatimalla tavalla. 

Koska haluamme edelleen, lottien ja pikkulottien määrän vähentyessäkin, vahvasti painottaa tukemme näille kunniakansalaisillemme, jäi kevään haussa erinomaisia hankkeita tukemme ulkopuolelle. Lottien perintöä kunnioittaen tuki yhteisöavustuksille voi kasvaa merkittävästi vasta sen jälkeen, kun olemme saaneet kunniatehtävämme lottien parissa päätökseen. 

Lotta-apurahan saaneet yhteisöt(avautuu uuteen ikkunaan) keväällä 2024